Historia

....

HISTORIK

Stockholmspolisens Damkör - Treklangen, bildades 1963 av några sångsugna tjejer som var anställda hos Stockholms Rätts- och Polisdirektion. Namnet Treklangen försvann dock efter några år. Poliskören i Stockholm, som funnits sedan länge, stod fadder och skänkte 5 kronor från varje medlem till den nystartade kören. Manskörens dirigent, Åke Gredler, ledde den nystartade kören tills vidare. Kören var från början en typisk damkör där man framförde två- och trestämmiga arrangemang. Under årens gång växlade dirigenterna, men den traditionella repertoaren bestod.

Första framträdandet hade kören den 11 december 1963. Sedan blev det fler och fler. Luciafiranden, adventsgudstjänster, skolpolisavslutningar, polishusinvigningar och utställningar.

Kerstin Dahl anställdes som dirigent 1982 och kom att förändra och betyda mycket för kören. Hon hade ett förflutet som sångerska och utbildad kördirigent. Med hennes stora engagemang i kören och stora nätverk i musikbranschen utvecklades kören och repertoaren breddades. Kerstin Dahl utnämndes år 2006 till Hedersdirigent för SPDK då hon är den dirigent som har lett kören under längst tid, i drygt 17 år.

JUBILÉER

20-årsjubileum firades på Medborgarhuset i en stor hörsal. Det var första gången med klädbyte, diabilder och förflyttningar på scenen.

25-årsjubiléet förlades till Jarlateatern med Lasse Lönndahl som gästartist. Där prövade kören på dans, stepp, solister och smågrupper och gjorde egen scenografi. Det blev succé och kören fyllde teatern under två kvällar.

På Folkan gick 30-årsjubiléet av stapeln. Denna gång med Lasse Berghagen som gästartist. Solosång, smågrupper, dans och t.o.m. ett rappnummer stod på programmet förutom många fina ballader och svängiga låtar framförda av hela kören. Jan Boquists trio kompade och återigen var det fullt hus.

35 år firades med att framföra en musikal i en akt av Andrew Lloyd Webber, på Intima teatern vid Odenplan. Den handlar om en ung kvinnas kärleksproblem. Hela kören gestaltade denna kvinna. Det var dans, solosång och talade avsnitt. Ackompanjemanget gjordes av Jan Boquist på piano (som också gjort orkesterarrangemangen), Douglas Westerlund på trummor, Jan Adefeldt på bas och Mats Sundström på synth och blås. Det var en stor utmaning som fordrade mycket arbete, men blev en given succé med 2 föreställningar och ca 800 personer i publiken.

50 års-jubileum hade vi i Kungsholmens musikgymnasiums aula.  

TURNÉER

Ladies in Blue blev körens turnénamn 1988, inför USA-turnén "New Sweden Year" samma år. Ladies in Blue har framträtt i TV vid ett flertal tillfällen och har även turnerat i de nordiska länderna, Europa och USA. De länder kören har besökt och framträtt i är Danmark, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Liechtenstein, Österrike, Schweiz, Spanien och USA. I Spanien besökte kören Fuengirola på Costa del Sol tillsammans med dansaren Peter Kleinwich och trollkarlen Jonny Lonn och har även framträtt på Mallorca.

CD-INSPELNING

1995 gav Damkören ut sin första CD, med 20 låtar som Kerstin Dahl arrangerat. Ackompanjemang gjordes av Jan Boquist på piano, Jan Bergman på bas och Douglas Westlund på trummor. Två mycket ansträngande dagar tillbringades i SAMI:s studio. Det var en stor upplevelse för kören att i den miljön, med annan akustik, vara med om en CD-inspelning. För att "släppa" CD-skivan hade kören ett release-party på King Creol. Glädje och stolthet präglade stämningen och kändisar, polisanställda samt körmedlemmarnas familjer var inbjudna gäster.

DIRIGENTER GENOM ÅREN

1963-1977 Kören leddes utav Åke Gredler, Nils-Erik Öhman, Pierre Westerman och Ingvar Cederberg.

1977-1978 Marie-Louise Zeizig

1978-1998 Kerstin Dahl

1998-2002 Charlotta Nilsson

2002-2007 Maria Olsson-Hedtjärn

2007-2010 Maria Bernhardsson

2010 VT Erik Wadman

Ht 2010 - VT 2019 Eva Forsström Mörner

HT 2019 -  Åsa Rydman